Klachten en retours

Retours

 1. De klant heeft het recht om het koopcontract te ontbinden zonder opgaaf van redenen en dient hier een verklaring van in. Dit dient wel binnen 14 dagen te gebeuren. Deze termijn gaat in op de leveringsdatum en kan in geen geval worden overschreden.
 2. Deze regels zijn afkomstig uit het consumentenrecht en zijn derhalve uitsluitend van toepassing op de verkoop aan particuliere klanten die een aankoop doen voor niet-zakelijke doeleinden.
 3. Een op deze wijze geretourneerd product wordt uitsluitend geaccepteerd wanneer het compleet wordt teruggestuurd en het product en zijn accessoires schadevrij en zonder sporen van ander gebruik dan voor controledoeleinden zijn.
 4. Als de klant gebruik maakt van het recht op ontbinding van het koopcontract, dient het product te worden opgestuurd naar het adres van het hoofdkantoor van SOFERIA.
 5. Aan de retourzending dient een schriftelijke verklaring van ontbinding van het contract te worden toegevoegd evenals het rekeningnummer waarop de winkel het restitutiebedrag moet storten.
 6. Indien een geretourneerde hoes sporen vertoont van gebruik zoals vlekken en dierenharen zal geen restitutie plaatsvinden. Naar wens van de klant kan de hoes opnieuw worden opgestuurd per rembourszending.
 7. Na ontvangst van het product inclusief verklaring van ontbinding van het koopcontract zal de winkel het product controleren. Indien het product voldoet aan de bovenstaande vereisten, wordt het aankoopbedrag binnen 5 dagen gerestitueerd op de bankrekening van de klant.

Klachten

 1. Indien het product niet overeenkomt met het contract/de bestelling, dient het product inclusief schriftelijke omschrijving van de mankementen en vermelding van de verwachtingen m.b.t de afhandeling van de klacht te worden opgestuurd op kosten van SOFERIA.
 2. De klant verliest het recht op retour indien hij niet binnen twee maanden na vaststelling van de mankementen de winkel hiervan op de hoogste brengt.
 3. De klachten worden zo snel mogelijk behandeld en niet later dan 14 dagen, gerekend vanaf de dag dat de klacht is ingediend.
 4. Indien de in de klacht vermelde gegevens of informatie aanvulling behoeven, zal de winkel de klant hierom verzoeken. De behandelingstermijn van de klacht zal geteld worden onder beschouwing van de vertraging tot de dag dat de betreffende aanvullingen van de klant zijn ontvangen.
 5. Indien de klacht positief wordt behandeld, wordt het product vervangen door een nieuw exemplaar zonder gebreken.
 6. Indien vervanging door een exemplaar zonder gebreken niet mogelijk is, zal de winkel de klant het aankoopbedrag van het teruggestuurde product restitueren of na akkoord van de klant een ander product uit het assortiment aanbieden.
 7. Indien de klant geen vervangend product wil, heeft hij het recht op restitutie van het aankoopbedrag indien dit verzoek binnen 14 dagen na ontvangst van het product is ingediend. Het aankoopbedrag zal dan verminderd met de kosten voor het ophalen bij klant worden teruggestort (indien dit op kosten van SOFERIA was).
 8. Indien de klacht wordt geaccepteerd, zal de winkel de verzendkosten aan de klant restitueren.
 9. Het gerepareerde product wordt op kosten van SOFERIA naar de klant opgestuurd.
 10. Klachten die worden ingediend na het verstrijken van twee jaar sinds de realisatiedatum van de bestelling, worden niet meer in behandeling genomen.
 11. Indien het geretourneerde product conform het koopcontract/de bestelling blijkt, wordt de klacht afgekeurd. Naar wens van de klant kan de hoes opnieuw worden opgestuurd tegen betaling van 15,50EUR/14GBP/20USD verzendkosten.