Retours en Klachten 

Retours

 1. De Koper heeft het recht om zich zonder opgaaf van reden terug te trekken uit de overeenkomst en dient hiertoe een schriftelijke verklaring in. Deze verklaring kan gedurende 14 dagen worden ingediend vanaf de datum dat het product is ontvangen. Om zich terug te trekken uit de overeenkomst, dient de Koper een verklaring aan SOFERIA te sturen voordat deze deadline verstreken is. Het recht op terugtrekking zonder opgaaf van reden geldt niet voor bestellingen van stofstalen en per meter bestelde stof.

 2. Voor zakelijke klanten (klanten die een btw-nummer hebben opgegeven bij de aankoop) zal SOFERIA een gecorrigeerde factuur opstellen. Retours worden pas geaccepteerd nadat de koper de gecorrigeerde factuur heeft ondertekend en teruggestuurd naar SOFERIA.

 3. Geretourneerde producten worden alleen geaccepteerd wanneer ze compleet zijn en geen tekenen van beschadiging vertonen.

 4. Het geretourneerde product moet naar het door SOFERIA opgegeven adres worden verstuurd.

 5. Bij de retourzending moet een schriftelijke verklaring van terugtrekking uit de overeenkomst worden ingesloten onder vermelding van het rekeningnummer waar het aankoopbedrag op kan worden teruggestort.

 6. Na ontvangst van het geretourneerde product inclusief verklaring van terugtrekking uit de overeenkomst zal onze winkel het product nauwgezet controleren. Als het product voldoet aan de vereisten onder punt 3 van deze paragraaf, zal SOFERIA het aankoopbedrag binnen 5 dagen restitueren. Restitutie vindt plaats op dezelfde wijze als waarop voor het product betaald is, of op de door de koper in de verklaring vermelde bankrekening. SOFERIA neemt het besluit over de wijze van restitutie.

Klachten

 1. Voor ieder product geldt 2 jaar garantie van SOFERIA.

 2. Als het door de Koper ontvangen product in strijd is met de overeenkomst, dient de Koper foto’s met een schriftelijke omschrijving van de afwijkingen en de verwachtingen van het afhandelen van de klacht op te sturen naar contact@soferia.com.

 3. De aanspraak op de garantie vervalt als de Koper SOFERIA niet binnen twee maanden na het vaststellen van de gebreken op de hoogte heeft gesteld.

 4. Het is voldoende als de klacht vóór het verstrijken van deze termijn is verstuurd.

 5. Klachten worden zo snel mogelijk in behandeling genomen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst.

 6. Als de gegevens of informatie uit de klacht moeten worden aangevuld, zal SOFERIA de Koper daartoe verzoeken. De termijn voor het afwikkelen van de klacht zal in dat geval ingaan op de dag dat de Koper de ontbrekende informatie heeft aangevuld.

 7. Als de klacht gegrond wordt bevonden, zal SOFERIA het product op haar kosten ophalen en repareren of vervangen voor een nieuw, volwaardig exemplaar.

 8. Als reparatie of volwaardige vervanging niet mogelijk is, zal SOFERIA het aankoopbedrag restitueren of met goedvinden van de klant een ander product uit de Winkel aanbieden.

 9. Het vervangende product wordt op kosten van SOFERIA naar de klant verstuurd.

 10. Klachten die later dan twee jaar na realisatie van de bestelling worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.

 11. Als de Koper het product niet wil laten repareren/vervangen maar alleen wil retourneren, zijn de regels onder § 7 van deze Algemene Voorwaarden (Terugtrekking uit de overeenkomst) van toepassing.

 12. Als het geretourneerde product toch conform de overeenkomst/bestelling blijkt, wordt de klacht niet gehonoreerd. Op verzoek van de klant wordt de hoes dan opnieuw opgestuurd tegen betaling van 10 EUR.

Het product is succesvol aan je winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  €10,00
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen
Support
Send us e-mail!