Privacybeleid en cookies

I. Algemene bepalingen

 1. Servicebeheerder en voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is Soferia Gruszczyński Sp.K., gevestigd aan de ul. Ciechocinska 22, 02-924 Warschau.
 2. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens conform de vereisten die zijn bepaald in de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27-04-2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Europees Publicatieblad EU L 119, pag. 1) en de wet van
  18 juli 2002 over dienstverlening via elektronische weg (Pools Staatsblad uit 2017,
  pos. 1219 geconsolideerd tekst zoals gewijzigd) en de wet van 16 juli 2004 Telecomrecht.
 3. Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van vrijwillige, concrete, eenduidige en bewuste toestemming van de gebruiker evenals in gevallen waarin de wet de voor de verwerking verantwoordelijke machtigt tot verwerking van persoonsgegevens.
 4. De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ervan, te verzoeken tot beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, bezwaar in te dienen tegen verwerking van zijn persoonsgegevens, te verzoeken tot overdracht van zijn persoonsgegevens en klachten in te dienen bij een toezichtsorgaan.
 5. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke gegronde twijfels heeft aangaande de identiteit van een fysiek persoon die een van de bovengenoemde verzoeken indient, kan hij vragen om aanvullende informatie ter bevestiging van de identiteit van de betreffende persoon.
 6. De klant kan gebruik maken van bovengenoemde rechten ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke door een e-mail te sturen naar contact@soferia.com.
 7. De voor de verwerking verantwoordelijke zal zonder onnodige vertraging op het bericht reageren, uiterlijk binnen 1 maand. 
 8. De voor de verwerking verantwoordelijke informeert dat hij persoonsgegevens, onder naleving van alle veiligheidsvereisten, overdraagt aan externe verwerkende entiteiten, met name aan een bedrijf dat professionele hostingdiensten verleent.
 9. De gebruiker verklaart dat het opgegeven e-mailadres zijn eigendom is.

II. Verzamelen en gebruiken van informatie

 1. De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt informatie over het gebruik van de pagina door gebruikers en hun IP-adressen, op basis van de analyse van toegangslogs. 
 2. De verzamelde logs worden voor onbepaalde tijd bewaard als hulpmateriaal bij het beheren van de internetpagina. De erin voorkomende informatie wordt niet verstrekt aan derden behalve aan personen die bevoegd zijn tot beheer van de server. Op basis van de logbestanden kunnen statistieken worden gegenereerd die helpen bij het beheer. Gegevensverzamelingen zoals zulke statistieken bevatten geen kenmerken waardoor bezoekers van de winkel kunnen worden geïdentificeerd.

III. Toegepaste beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens

 1. Gegevens worden verwerkt in een dataset binnen het kader van het informatieverwerkend systeem. In het informatieverwerkend systeem is een hoog veiligheidsniveau van kracht.
 2. Het informatieverwerkend systeem is beveiligd door middel van apparatuur en software. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke past beveiligingen toe die zijn afgestemd op de huidige behoeften en zorgt voor correcte configuratie, zodat toegang tot bewaarde gegevens door onbevoegden onmogelijk is.

IV. Cookiebeleid

 1. De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart op het eindapparaat van de gebruiker informatie in de vorm van cookiebestanden.
 2. Het doel van de opslag en het verkrijgen van toegang tot deze informatie is:
  1. het handhaven van de inlogsessie van de gebruiker van de internetpagina, ter vereenvoudiging van het paginagebruik,
  2. het onthouden van de inhoud van het gebruikersaccount, 
  3. het creëren van statistieken,
  4. het bepalen van het gebruikersprofiel om toepasselijk reclamemateriaal te kunnen tonen, met name via Google (profileren).
 3. De voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke gebruikt cookies, die alleen worden gecreëerd en bestaan tijdens de browsersessie. Cookies zijn noodzakelijk voor correcte werking van de afzonderlijke onderdelen van de internetpagina. 
 4. De voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke gebruikt permanente cookies, die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, voor de in de parameters ingestelde bepaalde tijd of tot het moment dat deze handmatig door de gebruiker worden verwijderd. 
 5. Het bewaren van informatie of verkrijgen van toegang ertoe leidt niet tot veranderingen in de configuratie van het eindapparaat van de abonnee of eindgebruiker en de op dit apparaat geïnstalleerde software.
 6. De gebruiker kan toestemming geven voor cookies via de instellingen van de op zijn eindapparaat geïnstalleerde software. De gebruiker kan het toegangsniveau van de cookies instellen via de webbrowser. Volledige blokkering van cookies kan het gebruik van bepaalde functies binnen de winkel echter onmogelijk maken.
 7. Vragen en opmerkingen met betrekking tot het privacybeleid kunnen worden gemaild naar contact@soferia.com
Het product is succesvol aan je winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  €10,00
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen
Support
Send us e-mail!