ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor het doen van aankopen in de webshop van Verkoper op webadres www.soferia.nl.

De producten op www.soferia.nl worden direct aangeboden door Verkoper Soferia Gruszczyński Sp.K., adres Ciechocińska 22, 02-924 Warschau , ingeschreven in het Pools ondernemersregister onder NIP-belastingnummer PL5214013971, REGON-ondernemingsnummer: 524979136, hierna te noemen SOFERIA.

Er kan contact opgenomen worden met Verkoper via e-mailadres contact@soferia.com

§ 1 Definities

 1. Koper - een natuurlijke persoon die minstens 13 jaar oud is, en wanneer deze nog geen 18 jaar oud is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger nodig heeft om een aankoop te kunnen doen; of een rechtspersoon die een bestelling plaatst of dit van plan is, of gebruik maakt van de diensten van de webshop.
 2. Producten– Goederen en diensten die in de Webshop worden aangeboden.
 3. Algemene Voorwaarden – dit document, dat de regels voor het door SOFERIA via de Webshop verkopen van goederen en diensten bepaalt. De Algemene Voorwaarden zijn voor elke internetgebruiker waaronder elke Koper te vinden op www.soferia.nl.
 4. Verkoopovereenkomst– overeenkomst voor de verkoop van producten volgens het Pools Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen Verkoper en de Koper met behulp van telecommunicatiemiddelen.
 5. Webshop SOFERIA (Winkel, Webshop, Internetwinkel, SOFERIA-winkel) – internetservice op het adres www.soferia.nl waar Kopers producten kunnen kopen.
 6. Partijen - Verkoper en de Koper.
 7. Goederen – roerende goederen die onderworpen zijn aan de Verkoopovereenkomst. Deze goederen worden genoemd en beschreven op de website van de Internetwinkel.
 8. Dienst – een dienst die door Verkoper aan de Koper wordt verleend via of buiten de Webshop, naar gelang het karakter van het product.
 9. Bestelling – intentieverklaring van de Koper om een bepaald type en aantal Producten te kopen, hetgeen leidt tot het sluiten van een Verkoopovereenkomst op afstand via de Internetwinkel
 10. Stofstaal – stukje stof van 10 x 10 cm dat naar de klant wordt verstuurd op haar/zijn expliciet verzoek om het maken van een definitieve keuze in de Webshop te vereenvoudigen.

§ 2 Algemene Voorwaarden

 1. Door een Bestelling te plaatsen in de SOFERIA-winkel verklaart de Koper kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en ermee akkoord te gaan.
 2. SOFERIA verkoopt producten aan individuele klanten via de website www.soferia.nl.
 3. Alle producten die in de SOFERIA-winkel worden aangeboden, zijn nieuw, vrij van fysieke en juridische gebreken en legaal op de markt gebracht.
 4. SOFERIA biedt alleen producten en diensten aan voor EU-landen en Zwitserland.

§ 3 Bestelling plaatsen

 1. Alle prijzen in de SOFERIA-Webshop zijn brutoprijzen in EURO. De verzendkosten worden apart vermeld.
 2. SOFERIA behoudt zich het recht voor om de prijzen van het aanbod op www.soferia.nl te wijzigen.
 3. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op Bestellingen die al eerder zijn geplaatst.
 4. Bestellingen kunnen worden geplaatst via www.soferia.nl of per e-mail.
 5. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door geplaatst worden.
 6. De Bestelling wordt van kracht als de Koper het bestelformulier correct geeft ingevuld en haar/zijn contactgegevens heeft opgegeven, waaronder het precieze bezorgadres en een telefoonnummer en e-mailadres.
 7. Indien de verstrekte gegevens incompleet zijn, neemt SOFERIA contact op met de Koper. Als contact met de Koper niet mogelijk is, heeft SOFERIA het recht om de Bestelling te annuleren.
 8. Realisatie van de Bestelling begint zodra de betaling is binnengekomen op de bankrekening die vermeld staat in de bevestiging van de Bestelling (in geval van een internationale overboeking) of na het voltooien van de betaling via PayPal, iDeal of creditcard.
 9. Zodra de Bestelling aanvaard is, ontvangt de Koper een bevestigingsmail met details van de bestelling.
 10. De Koper geeft SOFERIA toestemming voor het opmaken en per e-mail versturen van alle aankoopdocumenten zoals bestelformulieren, kassabonnen en facturen.
 11. De Koper gaat ermee akkoord dat SOFERIA tijdens het aankoopproces persoonsgegevens verzamelt in de database van de Winkel teneinde de bestelling te kunnen verwerken. De Koper heeft het recht om zijn gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
 12. Als de Koper stalen bestelt, gaat zij/hij ermee akkoord dat SOFERIA eenmalig contact opneemt via het opgegeven e-mailadres ten behoeve van een tevredenheidsonderzoek.
 13. Als het totale verschuldigde aankoopbedrag niet binnen 7 dagen na het plaatsen van de Bestelling is ontvangen, wordt de Bestelling geannuleerd.
 14. SOFERIA behoudt zich het recht voor verkoop de weigeren als de bestelling incompleet is, als er betalingsproblemen worden vermoed aan de zijde van de Koper, of in geval van een onvoorzien tekort aan stof of ander benodigd productie-onderdeel realiseren. Als dit het geval is, stelt SOFERIA de Koper hier zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch van op de hoogte
 15. Aangezien alle producten op bestelling worden gemaakt, zijn aanpassingen aan de Bestelling slechts beperkt mogelijk.
 16. Als de Koper een wijziging aan wil brengen, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met SOFIRA via contact@soferia.com

§ 4 Bezorgkosten en leveringstijd

 1. Nadat een bestelling geplaatst is, worden zowel Producten als Stalen verzonden naar het adres dat door de Koper is opgegeven in de Bestelling, mits dit een adres in de Europese Unie of Zwitserland is.
 2. SOFERIA stelt de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte als de Bestelling foutief is ingevuld op een wijze dat SOFERIA de Bestelling niet kan verzenden of de verzending vertraging kan oplopen.
 3. Alle bestelde Producten worden via gespecialiseerde koeriersbedrijven verstuurd. De keuze van het transportbedrijf wordt gemaakt door SOFERIA om de kortst mogelijke bezorgtijd te garanderen.
 4. Stofstalen worden via een gespecialiseerd koeriersbedrijf of per gewone post verstuurd, naar gelang de keuze van de klant.
 5. De koerier bezorgt op werkdagen tussen 08:00 - 17:00 uur. Als bezorging op het huisadres niet mogelijk is in dit tijdvak, is de beste oplossing om als bezorgadres het adres op te geven waar de Koper kan worden aangetroffen (bijv. werklocatie, onder vermelding van de naam van het bedrijf). Koeriers hebben een vaste route en kunnen pakjes niet binnen een exclusief tijdsbestek of op een specifiek tijdstip bezorgen.
 6. Ook als de bestelling op het bovengenoemde ontvangstpunt wordt bezorgd, wordt de verzending als succesvol afgeleverd beschouwd.
 7. De totale leveringstijd van de Bestelling wordt altijd naast het bestelde product vermeld in de webshop evenals in het bestellingsoverzicht.
 8. De verwachte leveringstijd hangt af van het type Product en bestelde aantal.
 9. De totale verwachte leveringstijd is opgebouwd uit het bevestigen van de Bestelling, naaien van de producten, voorbereiden van de verzending en de voorziene transportduur.
 10. SOFERIA zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als de realisatietermijn uitloopt en daarbij een nieuwe verwachte leveringstijd doorgeven.
 11. De Koper heeft het recht om de nieuwe leveringstijd van de Bestelling niet te accepteren. In dat geval zal geen van Partijen claims indienen in verband met het niet-realiseren van de Bestelling.
 12. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper en worden opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling.
 13. De verzendkosten bedragen 10 EUR.
 14. Op verzoek van de Koper wordt er een kassabon opgemaakt binnen 7 dagen na een ingediend verzoek daartoe. Als het verzoek om een kassabon meer dan 3 maanden na levering van de producten is ontvangen, is SOFERIA niet meer verplicht om deze rekening op te maken.

§ 5 Betaling

 1. Op verzoek van de Koper wordt er een kassabon opgemaakt en toegestuurd.
 2. Producten kunnen worden betaald per internationale overboeking, creditcard, iDeal en PayPal.

§ 6 Productlevering

 1. Leveringen zijn alleen mogelijk binnen de Europese Unie en Zwitserland.
 2. Kopers wordt geadviseerd om altijd te controleren of de verzending niet beschadigd is geraakt tijdens transport.
 3. Indien de verzending beschadigd is, dient de Koper deze niet aan te nemen van de koerier maar een transportschadeformulier in te vullen en contact op te nemen met SOFERIA om de kwestie op te lossen.
 4. Als er bij de ontvangst van de verzending geen kwalitatieve of kwantitatieve gebreken zijn vastgesteld, kan dit negatieve invloed hebben op het afhandelen van een eventuele klacht door SOFERIA.

§ 7 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De Koper heeft het recht om zich zonder opgaaf van reden terug te trekken uit de overeenkomst en dient hiertoe een schriftelijke verklaring in. Deze verklaring kan gedurende 14 dagen worden ingediend vanaf de datum dat het product is ontvangen. Om zich terug te trekken uit de overeenkomst, dient de Koper een verklaring aan SOFERIA te sturen voordat deze deadline verstreken is. Het recht op terugtrekking zonder opgaaf van reden geldt niet voor bestellingen van stofstalen en per meter bestelde stof.
 2. Voor zakelijke klanten (klanten die een btw-nummer hebben opgegeven bij de aankoop) zal SOFERIA een gecorrigeerde factuur opstellen. Retours worden pas geaccepteerd nadat de koper de gecorrigeerde factuur heeft ondertekend en teruggestuurd naar SOFERIA.
 3. Geretourneerde producten worden alleen geaccepteerd wanneer ze compleet zijn en geen tekenen van beschadiging vertonen.
 4. Het geretourneerde product moet naar het door SOFERIA opgegeven adres worden verstuurd. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.
 5. Bij de retourzending moet een schriftelijke verklaring van terugtrekking uit de overeenkomst worden ingesloten onder vermelding van het rekeningnummer waar het aankoopbedrag op kan worden teruggestort.
 6. Na ontvangst van het geretourneerde product inclusief verklaring van terugtrekking uit de overeenkomst zal onze winkel het product nauwgezet controleren. Als het product voldoet aan de vereisten onder punt 3 van deze paragraaf, zal SOFERIA het aankoopbedrag binnen 5 dagen restitueren. Restitutie vindt plaats op dezelfde wijze als waarop voor het product betaald is, of op de door de koper in de verklaring vermelde bankrekening. SOFERIA neemt het besluit over de wijze van restitutie.

§ 8 Stofstalen

 1. De koper kan stofstalen bestellen voordat zij/hij een definitieve keuze maakt in de webshop.
 2. De bezorgwijze van stofstalen hangt af van de keuze van de klant en de kosten en geschatte leveringsduur hangen af van de gekozen optie.
 3. De bij de Bestelling vermelde leveringsduur van stofstalen is indicatief.
 4. SOFERIA verstuurt eenmalig gratis stofstalen. Iedere volgende verzending van stofstalen is alleen beschikbaar als betaalde optie.
 5. Gratis verzending van stofstalen vindt plaats via gewone post zonder mogelijkheid tot track & trace. SOFERIA stelt zich niet aansprakelijk voor afwijkingen in de levering door oorzaken aan de zijde van het postbedrijf en zal de gratis verzending niet herhalen.
 6. Via de gratis bezorgopties kunnen maximaal 5 stalen worden besteld. Er kan geen tweede gratis bestelling worden geplaats.
 7. Via de betaalde bezorgoptie kunnen maximaal 10 stalen worden besteld. Er is geen limiet voor het aantal mogelijke betaalde bestellingen van stofstalen.
 8. In uitzonderlijke gevallen waarin de door de Klant gekozen stof tijdelijk niet beschikbaar is, behoudt de operator van de SOFERIA-winkel zich het recht voor om een ander stofstaal toe te sturen die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de oorspronkelijke keuze.
 9. Door het kleuringsproces van de stoffen kan er een subtiel verschil zijn tussen de ontvangen stalen en de uiteindelijke door de Koper bestelde hoes.

 § 9 Klachtenprocedure

 1. Voor ieder product geldt 2 jaar garantie van SOFERIA.
 2. Als het door de Koper ontvangen product in strijd is met de overeenkomst, dient de Koper foto’s met een schriftelijke omschrijving van de afwijkingen en de verwachtingen van het afhandelen van de klacht op te sturen naar contact@soferia.com.
 3. De aanspraak op de garantie vervalt als de Koper SOFERIA niet binnen twee maanden na het vaststellen van de gebreken op de hoogte heeft gesteld.
 4. Het is voldoende als de klacht vóór het verstrijken van deze termijn is verstuurd.
 5. Klachten worden zo snel mogelijk in behandeling genomen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst.
 6. Als de gegevens of informatie uit de klacht moeten worden aangevuld, zal SOFERIA de Koper daartoe verzoeken. De termijn voor het afwikkelen van de klacht zal in dat geval ingaan op de dag dat de Koper de ontbrekende informatie heeft aangevuld.
 7. Als de klacht gegrond wordt bevonden, zal SOFERIA het product op haar kosten ophalen en repareren of vervangen voor een nieuw, volwaardig exemplaar.
 8. Als reparatie of volwaardige vervanging niet mogelijk is, zal SOFERIA het aankoopbedrag restitueren of met goedvinden van de klant een ander product uit de Winkel aanbieden.
 9. Het vervangende product wordt op kosten van SOFERIA naar de klant verstuurd.
 10. Klachten die later dan twee jaar na realisatie van de bestelling worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 11. Als de Koper het product niet wil laten repareren/vervangen maar alleen wil retourneren, zijn de regels onder § 7 van deze Algemene Voorwaarden (Terugtrekking uit de overeenkomst) van toepassing. De retourkosten zijn aan de kant van de koper.
 12. Als het geretourneerde product toch conform de overeenkomst/bestelling blijkt, wordt de klacht niet gehonoreerd. Op verzoek van de klant wordt de hoes dan opnieuw opgestuurd tegen betaling van 10 EUR.

§ 10 Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens en handelsmerken

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is Piotr Gruszczyński, statutair gevestigd op adres ul. Ciechocińska 22, 02-924 Warschau.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van klanten op basis van hun vrijwillige, eenduidige en bewuste toestemming. De klant is zich bewust van het feit dat weigering van het verstrekken van persoonsgegevens of intrekking van verleende toestemming het sluiten en realiseren van een verkoopovereenkomst met de Webshop onmogelijk maakt. Het verstrekken van correcte persoonsgegevens is derhalve een voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke doet zijn uiterste best om te zorgen voor fysieke, technische en organisatorische middelen voor de beveiliging van persoonsgegevens tegen onbedoelde of opzettelijke vernietiging, onbedoeld verlies of wijziging en onbevoegde publicatie, gebruik of toegang, conform alle geldende wetsvoorschriften en in het bijzonder de voorschriften van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27-04-2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Europees Publicatieblad EU L 119, pag. 1) en de wet van 18 juli 2002 over dienstverlening via elektronische weg en de Wet telecomrecht van 16 juli 2004.
 4. De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering, te verzoeken tot beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, bezwaar in te dienen tegen verwerking van zijn persoonsgegevens, te verzoeken tot overdracht van zijn persoonsgegevens en klachten in te dienen bij een toezichtsorgaan.
 5. Indien de verwerkingsverantwoordelijke gegronde twijfels heeft over de identiteit van een fysiek persoon die een verzoek indient zoals bedoeld in punt 4, kan hij vragen om aanvullende informatie ter bevestiging van de identiteit van de betreffende persoon.
 6. De klant kan de bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@soferia.com. 
 7. De verwerkingsverantwoordelijke zal zonder onnodige vertraging op het bericht reageren, uiterlijk binnen 1 maand. 
 8. De verwerkingsverantwoordelijke deelt mee dat hij persoonsgegevens, onder naleving van alle veiligheidsvereisten, verstrekt aan externe bedrijven die persoonsgegevens verwerken, in het bijzonder betalingsverwerkers en bedrijven die professionele hostingdiensten verlenen. 

§ 11 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op 31.03.2022 en de bepalingen eruit zijn van toepassing op alle Bestellingen die na deze datum geplaatst zijn.
 2. SOFERIA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden door te voeren, onder voorbehoud dat overeenkomsten die zijn gesloten voorafgaand aan deze wijzigingen onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden die op dat moment van kracht waren.
 3. SOFRIA zal informatie over een geplande aanpassing of invoering van nieuwe regels meedelen door relevante informatie te publiceren op de website www.soferia.nl.
 4. In kwesties die niet door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, zijn de voorschriften uit het Pools Burgerlijk Wetboek, de Wet auteursrechten en de naburige rechten over de bescherming van consumentenrechten en aansprakelijkheid voor schade door onveilige producten, en de Wet elektronische dienstverleningen van toepassing.
 5. De Algemene Voorwaarden die van kracht waren tot 31.03.2022, zijn hier te vinden.
Het product is succesvol aan je winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  €10,00
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen
Support
Send us e-mail!